Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs na opracowanie koncepcji winiarskiej pamiątki z regionu

Zarząd Tarnowskiej Organizacji Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji i projektu winiarskiej pamiątki z regionu. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji polskiej enoturystyki z naciskiem na teren Pogórza.

Praca ma nawiązywać do turystyki winnej nazywanej enoturystyką, a także do dziedzictwa kulturowego Polski związanego z tradycjami i kulturą uprawy winorośli.

Dla zwycięskiej pracy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Konkurs ma charakter otwarty, 2 – etapowy, skierowany do osób fizycznych, uczniów szkół plastycznych, podmiotów jak również do twórców i artystów prowadzących własną działalność gospodarczą, zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach twórczych oraz do podmiotów gospodarczych produkujących pamiątki.

Dopuszcza się dowolność formy pamiątki, ograniczoną jedynie następującymi określeniami charakteryzującymi: nawiązanie tematyczne do enoturystyki (czyli turystyka winiarska lub inaczej enologiczna to forma turystyki kwalifikowanej, polegająca na odwiedzaniu regionów związanych z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina), pamiątka powinna mieć odbiór pozytywny, tajemniczy, prezentujący różnorodność regionu, dynamiczny, czytelny, dający obietnicę wrażeń.

Ostateczny termin składania prac upływa dnia 13 listopada 2017 r. włącznie.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie: www.lot.tarnow.pl

Skip to content