Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs o dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  1. Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.
  2. Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej.
  3. Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Więcej w linku poniżej:

Konkurs dla NGO