Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne

Informujemy wszystkich zainteresowanych o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r..

Kliknij, aby pobrać zarządzenie Burmistrza Tuchowa.

Skip to content