Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów, a także określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 stycznia 2016 do 23 lutego 2016 roku.

Projekty uchwał, załączniki i wzory formularzy konsultacyjnych znajdują się w dziale DLA MIESZKAŃCÓW / Gminny program rewitalizacji / zakładka: Konsultacje oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Konsultacje społeczne / Programy.

Skip to content