Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kryterium przyznawania Stypendium Burmistrza Tuchowa

W związku z reformą oświaty nastąpiła zmiana w przyznawaniu Stypendium Burmistrza Tuchowa. Zmiana dotyczy stypendium za wysokie wyniki w nauce, które przyznawane będą w następujący sposób:
– szkoła podstawowa klasy IV, V, VI – średnia ocen – 5,5
– szkoła podstawowa klasy VII, VIII i klasa III gimnazjum – średnia ocen – 5,2
oraz jeśli uczeń otrzymał wzorową ocenę z zachowania.

Pozostałe kryteria pozostają bez zmian.

Skip to content