Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LKS Burzyn złożył ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez LKS Burzyn w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do strony z ofertą.

Skip to content