Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – ankieta

Burmistrz Tuchowa informuje, że w III kwartale 2019 roku podejmie próbę zdobycia dotacji ze środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów.

Możliwością budowy przydomowych oczyszczalni objęte będą gospodarstwa położone poza granicami aglomeracji Tuchów-Środkowa Biała. Według przeprowadzonej analizy, w ramach dofinansowania będzie możliwe wykonanie ok. 100 – 120 oczyszczalni w budynkach oddanych do użytku (zamieszkałych).

Zobacz obszar aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała

Zainteresowanych mieszkańców z terenu poza aglomeracją Tuchów-Środkowa Biała, prosimy o wypełnienie ankiety świadczącej o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenie jej na dzienniku podawczym urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja technicznych możliwości montażu oczyszczalni.

W najbliższym czasie zostanie również zorganizowane spotkanie z mieszkańcami gminy, w celu omówienia warunków realizacji zadania.

POBIERZ ANKIETĘ

Skip to content