Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lubię i umiem czytać

18 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy po raz trzeci odbył się etap gminny Międzypowiatowego Konkursu Czytelniczego „Lubię i umiem czytać”, pod hasłem „W krainie wyobraźni”.
Do udziału w konkursie zgłoszono 11 zespołów wyłonionych w eliminacjach szkolnych oraz 11 szkolnych mistrzów czytania. Najlepszy okazał się zespół ze SP w Zabłędzy w składzie: Artur Michałek, Martyna Maj, Izabela Czapla, przygotowany przez Barbarę Kosiba. 2 i 3 miejsce zajęły zespoły ze szkół podstawowych w Tuchowie i Buchcicach. Tytuł Gminnego Mistrza Czytania otrzymał Mikołaj Ginter ze SP w Tuchowie, przygotowany przez Barbarę Potok. Laureaci wezmą udział w etapie powiatowym, który odbędzie się 25 marca 2010 r. w Turzy.
Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki, punktacja w czołowych miejscach zbliżona, co bardzo cieszyło nauczycieli i organizatorów. Wszystkim uczestnikom i opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok.
Konkurs uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza Tuchowa Kazimierz Kurczab i Radny Tadeusz Zakrzewski.
Dziękujemy Burmistrzowi Tuchowa Mariuszowi Rysiowi za ufundowanie wspaniałych nagród dla wszystkich uczestników.

Zapraszamy do fotorelacji.

Skip to content