Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolska sieć szerokopasmowa w gminie Tuchów

Trwa realizacja projektu „Małopolska sieć szerokopasmowa”. Celem projektu jest ułatwienie operatorom telekomunikacyjnym dostarczanie usług internetu szerokopasmowego do wszystkich potencjalnych klientów w regionie.

Do tej pory pokaźny obszar województwa małopolskiego pozbawiony był odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwalającej na świadczenie usług opartych o sieć najnowszej generacji. Dzięki realizacji inwestycji powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna o długości około 3000 km. Węzły sieci szkieletowej w liczbie 19 zostaną zlokalizowane we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów. Oprócz tego powstanie 246 węzłów dystrybucyjnych, w każdej gminie w Małopolsce znajdzie się przynajmniej jeden taki węzeł.

Bezpośrednim celem projektu „Małopolska sieć szerokopasmowa” jest zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce poprzez budowę na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym infrastruktury telekomunikacyjnej, uzupełniającej istniejąca i tworzącej nowe zasoby regionalne sieci szerokopasmowej.

Gmina Tuchów wyraziła zainteresowanie podjęciem współpracy w zakresie lokalizacji na jej terenie infrastruktury telekomunikacyjnej Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., w tym 2 węzły: dostępowy w Dąbrówce Tuchowskiej i dystrybucyjny w Buchcicach. Punkty te umożliwią w przyszłości, lokalnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym rozbudowę sieci i dostarczenie usług internetowych bezpośrednio mieszkańcom. W związku z powyższym, w ostatnich miesiącach na terenie naszej gminy można było zauważyć trwające prace budowlane polegające na wykopach wraz z układaniem światłowodu, instalowaniu tzw. szaf dostępowych oraz prowadzeniem sieci światłowodowej na teren sąsiednich gmin.

Zachęcamy do zapoznania się z mapą inwestycji: http://ittconcept.pl/mss/

Skip to content