Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Siedliskach

Koniec 2018 roku przyniósł strażakom z Siedlisk wspaniały prezent świąteczno-noworoczny. Druhowie zrealizowali zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach”.


Powitanie nowego samochodu OSP KSRG Siedliska. Nagranie dzięki uprzejmości Piotra Żurowskiego.

Dzięki temu projektowi tabor pojazdów pożarniczych, w które wyposażone są jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów powiększył się o fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4. W wyniku postępowania przetargowego, które przeprowadzono w październiku ub. roku, samochód wykonała firma: STOLARCZYK TECHNOLOGIA POŻARNICZA z Kielc. Całkowita wartość samochodu, który trafił do druhów z Siedlisk to 799 500,00 złotych.

Samochód został sfinansowany dzięki dotacjom:
1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 200 000,00 złotych
Środki pochodzące z dotacji MSWiA uzyskano dzięki staraniom pana posła Michała Wojtkiewicza, który początkiem 2018 roku złożył w sejmie poprawkę, na podstawie której w budżecie centralnym znalazły się środki na samochód dla ochotników z Siedlisk.
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 185 714,00 złotych.
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 114 286,00 złotych.
Powyższe środki zostały przeznaczone w ramach programu „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
4. Gmina Tuchów – 299 500,00 złotych.
Środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2018 rok uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie w kwietniu ubiegłego roku.

Dzięki zakupowi samochodu w znaczny sposób został wzmocniony potencjał ratowniczy oraz podniesiony został standard wyposażenia strażaków z terenu gminy Tuchów. Druhom z Siedlisk oraz wszystkim mieszkańcom gminy życzymy, aby nowy nabytek z jednej strony służył jak najdłużej, a z drugiej, aby musiał być wykorzystywany jak najrzadziej.

Skip to content