Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Tuchowa coraz bliżej

Do końca 2019 roku powstanie długo oczekiwana obwodnica Tuchowa. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zwiększeniu dofinansowania na budowę tej trasy do kwoty prawie 8,8 mln zł. Wiadomo też, że obwodnica może liczyć na dotację unijną z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 38,5 mln zł.

Setki tirów przejeżdżających każdego dnia przez centrum Tuchowa, korki i hałas – tak od lata wygląda codzienność mieszkańców tego miasta. Nic więc dziwnego, że starania o budowę obwodnicy Tuchowa trwają od 2008 roku. Do tej pory jedną z głównych przeszkód w jej realizacji był brak wystarczających środków. Dlatego po negocjacjach Zarząd Województwa Małopolskiego zgodził się na to, żeby zwiększyć dofinansowanie budowy obwodnicy Tuchowa.

Dzięki tej decyzji obwodnica wreszcie powstanie. Już za trzy lata mieszkańcy Tuchowa poczują się znacznie bezpieczniej, bo tiry i wszystkie samochody, które teraz tylko przecinają miasto, będą omijać samo centrum. A kierowcy zyskają szybką przeprawę na tak ważnej i uczęszczanej trasie z Tarnowa do Gorlic – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jest to bardzo ważna i długo wyczekiwana decyzja. Obwodnica wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz na obniżenie poziomu zanieczyszczeń. Dziękujemy Zarządowi Województwa za pełną zrozumienia współpracę – dodał burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

W efekcie koszt całej budowy powinien zamknąć się w kwocie 50,8 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 38,5 mln zł. Województwo przeznaczy na ten cel prawie 8,8 mln zł, a gmina Tuchów z własnego budżetu prawie 3,5 mln zł.

Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur – czyli wprowadzenia zmian (tj. dodatkowych środków finansowych) do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego przez Sejmik Województwa Małopolskiego, na podstawie posiadanej koncepcji i prawomocnej decyzji środowiskowej zostanie przygotowany przetarg na wykonanie tej inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin ogłoszenia przetargu to wrzesień 2016 r.

Budowa obwodnicy Tuchowa powinna się zakończyć do 2019 r. W przyszłym roku powinien być zakończony etap przygotowania inwestycji – tj. opracowanie całej dokumentacji technicznej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Prace budowlane powinny zacząć się w 2018 r.

Skip to content