Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zintegrowana infrastruktura transportowa dla subregionu tarnowskiego także w Tuchowie

W lipcu zakończono prace na dokumentem, który prezentuje zintegrowaną koncepcję utworzenia nowoczesnego systemu transportowego w subregionie tarnowskim, w szczególności także w Tuchowie. W przypadku tego opracowania zaproponowano rozwiązania w pełni zintegrowane nie tylko w aspekcie poszczególnych gałęzi transportu, ale także pod względem terytorialnym.

Dokument ten przewiduje inwestycje w subregionie tarnowskim, w tym w Tuchowie w okolicach stacji kolejowej i autobusowej.
Planowane są następujące inwestycje:
1. Budowa parkingu „Park & Ride”.
2. Wydzielenie stanowiska do obsługi podróżnych „Kiss & Ride”.
3. Budowa wiaty rowerowej „Bike & Ride”,
4. Modernizacja chodnika łączącego infrastrukturę komunikacyjną,
5. Adaptacja istniejącego budynku na toalety.
6. Budowa oświetlenia i monitoringu.
7. Modernizacja drogi dojazdowej (ul. Kolejowa) od drogi wojewódzkiej 977.

Realizacja wszystkich inwestycji w subregionie tarnowskim pozwoli na znaczne ograniczenie niskiej emisji.

Opracowany dokument posłuży także w celu pozyskiwania środków z RPO WM z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.
Autorem opracowania jest dr inż. Mariusz Dudek z Politechniki Krakowskiej.
Konsultacje: dr hab. inż. Andrzej Szarata

Pobierz dokument – Zintegrowana infrastruktura transportowa dla subregionu tarnowskiego

Skip to content