Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt „Niepełnosprawność kluczem sukcesu!”

Proesa sp. z o.o. w partnerstwie z Inspires sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Niepełnosprawność kluczem sukcesu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkałych w woj. małopolskim.

W ramach projektu organizujemy:
1. Bezpłatne szkolenia z zakresu:
– Dozorca/pracownik ochrony bez licencji (100 godzin)
– Asystent/ka ds. księgowości (120 godzin).
Wypłacamy stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 brutto/1 godz. obecności na zajęciach.

2. Trzymiesięczne płatne staże zawodowe zgodnie z odbytym szkoleniem i predyspozycjami zawodowymi uczestników projektu.
Wypłacamy stypendium stażowe w wysokości 1281,16zł brutto/m-c,

szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu:
1. Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb – 6h/os.
2. Pośrednictwo pracy – 3h/os.
3. Wsparcie specjalistyczne – indywidualne (3h/os.) i grupowe – film „Nowy horyzont” (1h/1gr.).
4. Wsparcie z zakresu kompetencji społecznych (diagnoza umiejętności miękkich i grupowe warsztaty „Kuźnia optymizmu”).
5. Szkolenia: 100h Dozorca/Pracownik ochrony bez licencji (2gr.); 120h Asystent/ka ds. księgowości (1gr.)
6. 3m-czne staże zawodowe

Uczestnicy projektu otrzymują: zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, ciepły posiłek, materiały dydaktyczne, zaświadczenia, certyfikaty. Zajęcia odbywać się będą w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 3.

Szczegółowe informacje: tel.: 535-709-228
Informacje i dokumenty rekrutacyjne do pobrania: www.proesa.pl
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną

Biuro projektu:
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 3 (na przeciwko Teatru)
e-mail: biuro-nks@proesa.pl

Skip to content