Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oceń pracę Urzędu Miejskiego w Tuchowie

W celu realizacji misji Urzędu Miejskiego w Tuchowie sformułowanej: „Wspólnie dbamy o nasze dobro, którym jest gmina Tuchów i jej mieszkańcy. Doskonalimy siebie, aby podnosić standard świadczonych usług” prowadzony jest m.in. monitoring poziomu zadowolenia klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu. Będziemy wdzięczni wszystkim naszym klientom za udział w prowadzonym ankietowym badaniu satysfakcji.

Informujemy, że odpowiedzi udzielone przez Państwa nie będą ujawniane osobom postronnym. Wykorzystane zostaną wyłącznie w postaci zbiorczej i posłużą do analizy opinii naszych klientów nt. zadowolenia z usług publicznych.

Prosimy o udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi.

Ankietę można wypełnić korzystając z:
1) elektronicznego formularza ankiety przygotowanego w wersji do bezpośredniego przesłania drogą internetową,
2) formularza ankiety w wersji pdf do wydrukowania, który po wypełnieniu odręcznym należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Urzędu Miejskiego w Tuchowie (ratusz, parter, pok. nr 7),
3) formularza papierowego dostępnego na każdym stanowisku w urzędzie (również w BOK), który można złożyć bezpośrednio u pracownika lub wrzucić do żółtej oznaczonej urny znajdującej się w korytarzach budynków Urzędu Miejskiego w Tuchowie tj. budynku ratusza (parter) lub budynku administracyjnego przy ul. Jana Pawła II 4 (II piętro).

Skip to content