Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Trzemesnej

Burmistrz Tuchowa odwołuje ogłoszone w dniu 29.02.2016r. przeprowadzenie przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Trzemesnej, oznaczonej jako działka nr 301 o powierzchni 0,26 ha, objętej KW TR2T/00047461/3.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie przetargu jest dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301 w celu wydzielenia gruntu pod poszerzenie obecnie istniejącej drogi gminnej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności złożony wniosek przez Radę Sołecką wsi Trzemesna o wstrzymanie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Trzemesnej, oznaczonej jako działka nr 301 o powierzchni 0,26 ha uzasadniając tym, że na odbytym w dniu 21.02.2016r. zebraniu wiejskim ustalono, że należy dokonać poszerzenia drogi gminnej poprzez dokonanie wydzielenia gruntu z działki nr 301 – wobec tego powyższa decyzja jest zasadna i konieczna.

Kontakt: 14 6525 474 wew. 19.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Trzemesnej.

Tuchów, dnia 7.03.2016r.


Burmistrz Tuchowa odwołuje ogłoszone w dniu 29.02.2016r. przeprowadzenie przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Trzemesnej, oznaczonej jako działka nr 92/4 o powierzchni 0,72 ha, objętej KW TR2T/00047461/3.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie przetargu jest dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92/4 w celu wydzielenia gruntu pod poszerzenie obecnie istniejącej drogi gminnej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności złożony wniosek przez Radę Sołecką wsi Trzemesna o wstrzymanie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Trzemesnej, oznaczonej jako działka nr 92/4 o powierzchni 0,72 ha uzasadniając tym, że na odbytym w dniu 21.02.2016r. zebraniu wiejskim ustalono, że należy dokonać poszerzenia drogi gminnej poprzez dokonanie wydzielenia gruntu z działki nr 92/4 – wobec tego powyższa decyzja jest zasadna i konieczna.

Kontakt: 14 6525 474 wew. 19.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Trzemesnej.

Tuchów, dnia 7.03.2016r.


Burmistrz Tuchowa odwołuje ogłoszone w dniu 29.02.2016r. przeprowadzenie przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Trzemesnej, oznaczonej jako działka nr 92/2 o powierzchni 0,22 ha, objętej KW TR2T/00047461/3.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie przetargu jest dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92/2 w celu wydzielenia gruntu pod poszerzenie obecnie istniejącej drogi gminnej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności złożony wniosek przez Radę Sołecką wsi Trzemesna o wstrzymanie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Trzemesnej, oznaczonej jako działka nr 92/2 o powierzchni 0,22 ha uzasadniając tym, że na odbytym w dniu 21.02.2016r. zebraniu wiejskim ustalono, że należy dokonać poszerzenia drogi gminnej poprzez dokonanie wydzielenia gruntu z działki nr 92/2 – wobec tego powyższa decyzja jest zasadna i konieczna.

Kontakt: 14 6525 474 wew. 19.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Trzemesnej.

Tuchów, dnia 7.03.2016r.

Skip to content