Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o odwołaniu III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jodłówce Tuchowskiej

Burmistrz Tuchowa odwołuje ogłoszony w dniu 2.02.2016r. III przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Jodłówce Tuchowskiej, oznaczonej jako działka nr 1077 o powierzchni 0,80 ha, objętej KW TR2T/00200837/1.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie III przetargu jest planowane dokonania zbycia ww. nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na uruchomienie placu rekreacyjno-sportowego placówki Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności złożony wniosek przez Starostę Powiatu Tarnowskiego o wstrzymanie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Jodłówce Tuchowskiej oznaczonej jako działka nr 1077 o powierzchni 0,80 ha oraz wyrażenie zgody na jej zbycie na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na rozszerzenie programu użytkowego placu rekreacyjno-sportowego placówki Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej powyższa decyzja jest zasadna i konieczna.

Kontakt: 14 6525 474 wew. 19.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Jodłówce Tuchowskiej.

Tuchów, dnia 7.03.2016r.

Skip to content