Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez klub sportowy MKS TUCHOVIA z siedzibą w Tuchowie przy ul. Żeromskiego 3 w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z ofertą można zapoznać się w BIP w zakładce “Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ oferty realizacji zadań składane przez NGO”.

Skip to content