Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie “Wszystkie Dzieci Nasze Są” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta znajduje się w BIP – kliknij tutaj.

Skip to content