Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fundacja „Iskierka” złożyła ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „Iskierka” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2226729,oferty-zlozone-w-2023-r.html