Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Burmistrz Tuchowa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu o obowiązku złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ratusz, parter, pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu).

Należy pamiętać, aby do złożonego oświadczenia dołączyć wydruki z kas fiskalnych lub systemów komputerowych potwierdzające deklarowaną wartość sprzedaży.

Oświadczenie 2022 [wersja edytowalna]

Oświadczenie 2022 [wersja pdf]