Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otwarcie obwodnicy Tuchowa

Po wielu latach starań stajemy przed historycznym momentem dla naszej gminy. Dzisiaj 1 lipca 2022 r. o godz. 14:00 otwarta zostanie obwodnica Tuchowa.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ruch na obwodnicy Tuchowa zostanie uruchomiony.

Temat obwodnicy Tuchowa przewijał się w planach władz Tuchowa od dziesięcioleci. Najstarszy dokument planistyczny, który określał przebieg planowanej obwodnicy to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchowa z 1981 roku, następnie w każdych kolejnym dokumencie był on uwzględniany z mniejszymi lub większymi zmianami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchowa z 2008 roku określono docelowy przebieg obwodnicy.

Zabiegi wielu włodarzy Gminy Tuchów na przestrzeni kilkudziesięciu lat przechodziły od euforii do wielu porażek. Plany inwestycyjne były uwzględniane i wykreślane z budżetu województwa małopolskiego. Dopiero 6 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z obwodnicą Tuchowa.

Dnia 27 października 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą obwodnicy Tuchowa, którym została firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Po prawie 3 latach wytężonej i skomplikowanej pracy projektowej dnia 24 czerwca 2020 r. rozpoczęto budowę obwodnicy Tuchowa.

Po ponad 2 latach budowy 1 lipca 2022 r. obwodnica Tuchowa zostaje otwarta! To sukces wielu pokoleń Tuchowian. Zabiegi polityczne, rozmowy kuluarowe, planowanie finansowania inwestycji, a finalnie uzgodnienia i realizacja inwestycji. To praca wielu osób, którym dzisiaj chcemy serdecznie podziękować.

Skip to content