Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasoby gminy Tuchów w oczach mieszkańców – wyniki ankiety

Od 27 listopada do 11 grudnia poprzez ankietę na stronie internetowej gminy można było wziąć udział w burzy mózgów. Mieszkańcy i sympatycy miasta zostali poproszeni o wskazanie elementów charakterystycznych dla gminy Tuchów, wyjątkowych, które są powodem do dumy. Uzyskaliśmy ponad 80 różnych odpowiedzi wskazujących na istotne potencjały Tuchowa.

Środowisko naturalne, infrastruktura rekreacyjna i potencjał dla rozwoju turystyki, a także tuchowscy redemptoryści i zabytki znajdujące się na terenie gminy – to unikatowe zasoby, które w oczach jej mieszkańców stanowią zasoby, które nie tylko już dziś służą rozwojowi gminy, ale mają jeszcze spory potencjał, żeby wokół nich rozwijać produkty i ofertę skierowaną zarówno do mieszkańców gminy, jak i turystów oraz inwestorów. To właśnie te walory mogą stanowić bazę do tego, aby zatrzymywać obecnych mieszkańców, pozyskiwać nowych, a także zachęcać inwestorów do uruchamiania i rozwijania tutaj swoich przedsiębiorstw.

Rozpoczęliśmy opracowanie nowej strategii gminy, którą chcemy tworzyć wraz z mieszkańcami Tuchowa. Prace nad wytyczeniem nowych celów wymagają dialogu, współpracy i wspólnego planowania. Rozmowy o przyszłości naszej gminy rozpoczęliśmy od refleksji dotyczącej unikalnych zasobów naszej gminy, które nie tylko budują naszą tożsamość i ofertę Tuchowa, ale mogą także stanowić źródło kolejnych pomysłów na nowe usługi i produkty.

Najwięcej wskazań w zakresie potencjałów rozwojowych Tuchowa dotyczy trzech, bardzo mocno połączonych ze sobą kategorii – szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, infrastruktury rekreacyjnej i potencjału dla rozwoju turystyki. Malownicze zakola rzeki Białej, Pasmo Brzanki, ze swoją unikatową florą i fauną, a także tuchowskie lasy obfitujące w grzyby i owoce runa leśnego. Te elementy w połączeniu z już istniejącą infrastrukturą rekreacyjną w postaci tras rowerowych i szlaków pieszych, wieży widokowej i licznych punktów widokowych nie tylko stwarzają atrakcyjne warunki do życia dla mieszkańców, ale mogą tez przyciągać gości z zewnątrz. Respondenci widzą tu zresztą spory potencjał rozwoju nie tylko w lepszym wykorzystaniu punktów widokowych, dalszego rozwoju tras rowerowych, ale także rozwoju turystyki konnej na ciekawych i malowniczych terenach Pasma Brzanki.

Bardzo ważnym zasobem Tuchowa jest górująca nad miastem bazylika i klasztor Ojców Redemptorystów. To nie tylko ważne miejsce w tożsamości i duchowości tuchowian, ale także element, wokół którego można jeszcze mocnej budować – tak modną obecnie – turystykę pielgrzymkową.

Z elementem nowoczesnej turystyki wiążą się – wskazywane w ankiecie – zasoby związane z produkcją wina, pszczelarstwem i tradycjami kulinarnymi. Wpisanie się Tuchowa w rozwijające się obecnie w Polsce, w sposób dynamiczny, winiarstwo i postawienie na rozwój enoturystyki z mocnymi akcentami tradycyjnej kuchni, opartej na naturalnych, ekologicznych produktach, w tym także pszczelarskich, może być niezwykle atrakcyjnym kierunkiem rozwoju całej gminy. Wspierającym zresztą inny ze wskazywanych zasobów związanych z tradycjami agroturystycznymi.

Znaczącym zasobem i to zarówno w kontekście obecnych mieszkańców, jak i jako zachęta dla potencjalnych nowych mieszkańców, może być dobrze rozwinięta baza sportowa, a także spora aktywność klubów sportowych.

Za potencjał ankietowani uznali także postawy przedsiębiorcze tuchowian, a także samych mieszkańców miasta i gminy z ich tradycjami, pasjami, ale także społecznym zaangażowaniem. To ważny potencjał, na którym należy budować przyszłość gminy.

Dwukrotnie ankietowani wspominali także o potencjale jakim mogłoby być odnalezienie i udostępnienie dawnej kopalni soli w Tuchowie. Patrząc na fenomen Wieliczki i Bochni, a także zainteresowanie turystów dawnymi kopalniami na Dolnym i Górnym Śląsku, ale także technologią wydobycia ropy na ziemiach leżących na wschód od Tuchowa – odkrycie dawnej kopalni i stworzenie z niej rozpoznawalnej atrakcji turystycznej może być niezwykle atrakcyjnym elementem rozwoju lokalnego produktu turystycznego.

Magdalena Marszałek
burmistrz Tuchowa