Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otoczenie wieży widokowej w Jodłówce zostanie zagospodarowane

Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Gromnik, Gminą Iwkowa, Gminą Ryglice, Gminą Szczurowa, Gminą Tuchów, Gminą Zakliczyn, Gminą Pleśna oraz Gminą Ciężkowice realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Całkowita wartość projektu: 7 041 749,05 zł
Wartość dofinansowania: 4 628 363,95 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu Gmina Tuchów zrealizuje zadanie pn. „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”. W ramach tego zadania na wieży zamontowana zostanie kamera szerokopasmowa, przy wieży powstanie drewniana wiata wraz z elementami małej architektury (grill, tablice informacyjne, kosze, stojak na rowery, toalety przenośne, lampy hybrydowe).

Skip to content