Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otwarty konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Tuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie Tuchów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty należy składać do 15 listopada 2012 roku do godz. 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Wyboru ostatecznego dokona Burmistrz Tuchowa do dnia 20 listopada 2012 roku. Na zadanie to przenacza się kwotę 8500 zł. Formą finansowania zadań zleconych będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Tuchów na rzecz wykonawcy na podstawie stosownej umowy.

Zadanie to powinno być realizowane poprzez:
– popularyzacje walorów rekreacji ruchowej,
– organizowanie zajęć, zawodów lub imprez sportowo-rekreacyjnych,
– udostępnienie dla mieszkańców bazy sportowo-rekreacyjnej,
– szkolenie dzieci, młodzieży i udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych,
– prowadzenie sekcji i szkoleń sportowo-rekreacyjnych oraz stwarzania warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu.

Więcej informacji znaleźć można w zarządzeniu.

Skip to content