Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktywnie w Domu Wczasów Dzięcięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Zapewne wiele placówek opiekuńczo-wychowawczych może potwierdzić, że na dzieci i młodzież nic nie działa lepiej niż duża dawka mądrej rozrywki i śmiechu. Wielu z nas pedagogów i wychowawców, a zapewne i rodziców pamięta, że w „Akademii pana Kleksa” J. Brzechwy największą popularnością cieszyły się zajęcia na świeżym powietrzu.

Były to np. lekcje geografii, czy nauka przez zabawę, np. lekcja kleksografii, czy zajęcia kreatywne, twórcze – uczące wykorzystywać wiedzę w praktyce, np. poszukiwanie skarbów, opowiadanie swoich snów, śpiewanie piosenek. Właśnie taką edukację poprzez rozrywkę, sport i kreatywną zabawę promuje nasz ośrodek Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. Aby zachęcić Państwa, a także pomysłowe, lubiące aktywnie spędzać czas dzieci i młodzież do odwiedzenia naszego ośrodka opowiem o nim krótko.

Nawigacja dla dociekliwych
Jodłówka Tuchowska to jedna z atrakcyjniejszych turystycznie miejscowości byłego województwa tarnowskiego. Znajduje się ona w odległości 8 km od Tuchowa, znanego z sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz corocznych odpustów tuchowskich. Jodłówka położona jest na malowniczych terenach Pogórza Ciężkowickiego z pięknym górzystym krajobrazem w mikroklimatycznej strefie Pogórza Karpackiego. Tereny te charakteryzuje największe napromieniowanie słońcem w Polsce. Północna część Jodłówki leży na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, jest to najatrakcyjniejsza część parku, najpiękniej ukształtowana, bogata w lasy, piękne doliny i jary zwane po miejscowemu paryjami oraz liczne szemrzące strumyki. Dzisiejsza Jodłówka to piękna miejscowość, która zachwyca oczy turystów o każdej porze roku. Większość wioski, a szczególnie wzniesienia porośnięte są pięknymi lasami mieszanymi liściasto – iglastymi. One właśnie nadają jej swoistego uroku i wdzięku. Przez Jodłówkę prowadzą szlaki turystyczne (żółty i niebieski). Występujące tu zanieczyszczenia powietrza mieszczą się w granicach błędu statystycznego, a klimat jest zbliżony do mikroklimatu przedwojennej Rabki.
Wszystkie te warunki sprzyjają kształtowaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w przyjaźni z naturą, zgodzie ze środowiskiem, a przede wszystkim w zdrowych warunkach klimatycznych zwłaszcza, że opiekunowie nie szczędzą sił i dzielnie pokonują z młodzieżą wszystkie te pagórki i wzniesienia, przechodząc pieszo i przejeżdżając na rowerach całą Jodłówkę wzdłuż i wszerz.

Dom Wczasów Dziecięcych W Jodłówce Tuchowskiej

DWD
Zdj.1 Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

A teraz kilka informacji o bazie lokalowej naszego ośrodka. Dysponujemy domkiem szeregowym z 3- i 4-osobowymi pokojami wyposażonymi w łazienki z prysznicem i ubikacją oraz nowym budynkiem widocznym na zdjęciu nr 1, w którym mieszczą się: świetlica, sala komputerowa, pokoje noclegowe i łazienki. Kuchnia i jadalnia znajdują się w oddzielnym budynku, w którym jest także nowocześnie wyposażona i chętnie odwiedzana przez wczasowiczów siłownia.

Siłownia w DWD
Zdj.2 Siłownia

Część zajęć odbywa się w pobliskim Zespole Szkół w Jodłówce Tuchowskiej, a część w salach należących do ośrodka DWD, np. świetlicy, siłowni, sali gimnastycznej. Ciekawą formą zajęć są także wycieczki rowerowe po okolicy. Ośrodek ma 20 rowerów górskich, na których wychowankowie w pocie czoła pokonują wzniesienia i pagórki Jodłówki Tuchowskiej, dowiadując się o stopniu swojej sprawności fizycznej. To tutaj podczas skrupulatnie przygotowanego programu na czas pobytu dzieci i młodzieży, odbywają się również: konkursy fryzur, mody, karaoke, mam talent oraz quizy wiedzy z różnych dziedzin oraz dyskoteki i ogniska. Dużo zajęć prowadzimy na świeżym powietrzu są to: olimpiady sportowe (z flagą, zniczem i konkurencjami olimpijskimi, podium i medalami), gry zespołowe, lekcje w terenie (geografia, przyroda, historia, muzyka), rzeźby ze śniegu, kuligi, wyjazdy na narty oraz saneczkowanie. Dodatkowo ośrodek w Jodłówce Tuchowskiej ma filię w miejscowości Kołkówka.

Kołkówka – gdzie to jest?
Kołkówka to miejscowość położona 4 km od Jodłówki Tuchowskiej. W roku 2010 do naszej dyspozycji oddany został nowy budynek. Jest to filia naszego ośrodka. Budynek wyremontowany po starej szkole podstawowej ma 40 miejsc noclegowych. W jednym budynku mieszczą się: 5 pokoi 7-8 osobowych, świetlica, kuchnia, jadalnia, sala tenisa stołowego, sala gimnastyczna, a w przyszłości planowane jest wyposażenie jednego pomieszczenia w siłownię. Dysponujemy także pełnym zespołem sanitarnym.

sala gimnastyczna
Zdj.3 Sala gimnastyczna

Co to robić?
Wychowawcy są otwarci na różne twórcze pomysły, dlatego może zdarzyć się i lekcja kleksografii. W trakcie trwania turnusu realizowane są przez wychowawców DWD następujące rodzaje zajęć:
– zajęcia turystyczno-krajoznawcze: ciekawe piesze wycieczki po Jodłówce i najbliższych okolicach jak na Brzankę, czy „willę”, wycieczki autokarowe (za dodatkową odpłatnością) w bliższe i dalsze okolice takie jak: Tuchów, Ciężkowice, Kąśna Dolna, Biecz, Krynica, Bochnia, Wieliczka,
– zajęcia kulturalno-rozrywkowe: ogniska połączone z pieczeniem kiełbasy, śpiewanie piosenek, prezentacja skeczy, wieczorki taneczne, wieczory filmowe, różnego rodzaje konkursy i wieczornice,
– zajęcia rekreacyjno-sportowe: pod kierunkiem wychowawcy domu wczasów – specjalisty od wf., a także pozostałych wychowawców DWD. Prowadzone są one w terenie, na obiektach sportowych (sala gimnastyczna, boisko szkolne, plac rekreacyjny), sąsiadującej z DWD Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej. Wycieczki rowerowe po 13 trasach o różnym stopniu trudności.
– zajęcia z regionalizmu: prowadzone są zwykle w połączeniu z wycieczkami, tak pieszymi jak i autokarowymi. Wychowankowie zapoznają się z zabytkami Jodłówki (XVI – wieczna latarnia kupiecka, drewniany kościół parafialny wraz z 120 – letnią studnią plebańską, przydrożne kapliczki i krzyże wotywne), a także odwiedzają upamiętnione tablicą wmurowaną w skałę – miejsce stacjonowania partyzantów z Batalionu „Barbara” AK, podczas akcji „Burza”, oraz grób zamordowanej przez hitlerowców kierowniczki szkoły,
– zajęcia z ekologii: celem tych zajęć jest spowodowanie, aby wychowanek dostrzegł zmiany zachodzące w otaczającym go świecie i stał się wrażliwy na problemy środowiska. Edukacja ekologiczna odbywa się także w połączeniu z wycieczkami, oraz poprzez pogadanki, projekcje filmów, zapoznanie się z treścią artykułów, czasopism ekologicznych, poprzez prace plastyczne. Inną formą edukacji ekologicznej jest też wdrażanie wychowanków do zachowania czystości w miejscu nauki poprzez pomoc w utrzymaniu czystości na terenie DWD, oraz w czasie wycieczek,
– zajęcia z edukacji zdrowotnej: główny cel tych zajęć to wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, przygotowanie go do życia w społeczeństwie, stania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Aby cel ten osiągnąć wychowawcy posługują się m. in. następującymi metodami pracy: dyskusja, pogadanka, burza mózgów, analiza przypadków, drama, łańcuch skojarzeń, zajęcia w plenerze, organizuje się także spotkania z przedstawicielami wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowie,
– zajęcia komputerowe: zajęcia odbywają się na 12 stanowiskowej sali. Wszystkie komputery są połączone z internetem. Zajęcia prowadzi nauczyciel informatyk posiadający odpowiednie kwalifikacje,
– zajęcia dydaktyczne (lekcyjne): realizowane są wspólnie przez wychowawców DWD oraz przyjeżdżających nauczycieli wg planu i programu dostarczonego z macierzystej szkoły na czas trwania turnusu,
– zajęcia z psychologiem: prowadzone w grupach turnusowych jak również indywidualnie.
– zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej: prowadzone przez ratownika, pielęgniarkę z wykorzystaniem fantomu, zestawu sztucznych ran oraz prezentacji multimedialnych.

Kto może do nas zawitać?
Organizujemy między innymi turnusy ekologiczne, integracyjne, profilaktyczno-zdrowotne, rehabilitacyjne w tym dla dzieci z wadami postawy i schorzeniami dróg oddechowych, oraz profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią.

Zadaniem dorosłych jest dbać o dobro dziecka. Nasz ośrodek, jako placówka oświatowa nie tylko realizuje materiał nauczania, przekazuje wiedzę, ale i wychowuje. W naturalnych warunkach przyrodniczych, wśród malowniczych krajobrazów uczymy dzieci szacunku do ludzi i do przyrody. Rozwijamy kreatywność młodzieży poprzez konkursy: plastyczne, fotograficzne, ekologiczne, historyczne oraz zdrową rywalizację sportową. A ponieważ nasza kadra uczy się bawiąc razem z wychowankami organizowane są imprezy takie, jak: ogniska, pokazy mody, konkurs fryzur, karaoke, konkursy „Mam talent”, olimpiady na wesoło z konkurencją taką, jak np. rzut gumiakiem. Podczas tych zabaw zwracamy uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży, zawsze mając na uwadze ich dobro i bezpieczeństwo. Wszyscy przy tym świetnie się bawią, dlatego serdecznie zapraszamy!

Opracował: Wacław Krupa – wychowawca i nauczyciel wychowania fizycznego w Domu Wczasów Dzięcięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Skip to content