Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pieniądze dla Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w wyniku konkursu grantowego zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Oś „LEADER”. W dniu 13 lipca 2009 roku w imieniu stowarzyszenia Prezes Zarządu Janusz Kowalski, Wiceprezes Beata Jagodzińska i Skarbnik Bogdan Wójcik podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na kwotę 7 842 964,00 zł.

Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju obejmuje obszar 5 gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny.
Na obszarze tych gmin do roku 2013 realizowane będą projekty w ramach działań:
* 413/ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w tym działania:
– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wsparcie dla rolników,
– tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw – wsparcie dla przedsiębiorców,
– odnowa i rozwój wsi – wsparcie inwestycji,
– małe projekty – wsparcie stowarzyszeń, organizacji, placówek kultury.
* 421/ Wdrażanie projektów współpracy.
* 431/ Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na przełomie lipca i sierpnia ogłosi nabór do pracy w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na stanowiska:
– Dyrektora biura PSR,
– Asystenta dyrektora,
– Księgowego.
Przy ogłoszonym naborze wskazane będą kryteria, wymagane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

Początkiem września przekazane będą informacje dotyczące terminów ogłaszanych naborów i konkursów grantowych w latach 2009-2013 w tym regulaminy, zasady i wzory wniosków ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach PROW – Oś 4 LEADER.

W miesiącu październiku odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami, które dotyczyć będą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do czasu zatrudnienia pracowników w biurze PSR informacji udzielają członkowie Zarządu:
Tuchów – w Domu Kultury – Janusz Kowalski tel. 014 6525 436
Ryglice – w Bibliotece Publicznej – Beata Jagodzińska tel. 014 6541 027
Szerzyny – w Urzędzie Gminy – Elżbieta Kmiecik, Kazimiera Reczek tel. 014 6517 300
Gromnik – w Urzędzie Gminy – Małgorzata Kras 014 6514 238
Rzepiennik Strzyżewski – w Urzędzie Gminy – Grzegorz Szymański 014 6535 530

Przypomnijmy, że ogłaszanie konkursów grantowych wraz z dokumentacją konkursową przeprowadzać będzie Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Wnioski aplikacyjne na realizację projektów zainteresowani składać będą w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Wyboru wniosków o dofinansowanie projektów dokonywać będzie Rada Decyzyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na www.psr.tuchow.pl, na tych stronach stowarzyszenia i realizacji LSR podawane będą wszystkie informacje w tym aktualności i dokumentacja z realizacji.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów

KRS 0000250154
Regon 120207254
NIP 9930473631

tel/fax 014 6525436
www.psr.tuchow.pl

Skip to content