Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca 2019 r. w Gminie Tuchów odbył się Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rajd został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich. Do udziału w tym patriotycznym wydarzeniu zostały zaproszone wszystkie szkoły Gminy Tuchów – udział wzięło 11 szkół.
Każda z nich otrzymała pakiet startowy, który zawierał: plastrony, batony energetyczne, regulamin konkursu fotograficznego i tabliczkę z Żołnierzem Wyklętym.
Szkoły wyznaczały grupę uczniów – drużynę, która miała swojego Bohatera Wyklętego. Samodzielnie opracowywały też trasę przejścia ze swoich miejscowości, aby do godziny 11.00 dotrzeć do punktu zbiorczego, jakim był cmentarz nr 158 w Tuchowie na Garbku (Ogonówka).
Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzymał herbatkę, drożdżówkę, soczek oraz batonik. Uroczystości rozpoczęto od wysłuchania przejmującej Ballady o Rotmistrzu Pileckim autorstwa Lecha Makowieckiego.
Następnie wystąpiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach p. Lucyna Jamka witając wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszonych gości m.in. burmistrza Tuchowa p. Magdalenę Marszałek, ks. Alfonsa Górowskiego proboszcza parafii Św. Jakuba Ap. w Tuchowie oraz Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie p. Michała Masłowskiego, p. Grzegorza Wojtanowskiego z Nadleśnictwa Gromnik, sołtysa Garbku p. Aleksandra Kajmowicza, sołtysa wsi Siedliska p. Jerzego Urbanka.
Później koordynator szkolny projektu p. Halina Piotrowska prezentowała obecne drużyny wraz z ich Bohaterami Wyklętymi.
Po tej prezentacji, która miała wręcz charakter apelu poległych nastąpiła niezwykle ciekawa i pouczająca prelekcja p. Michała Masłowskiego z IPN nt. sytuacji politycznej w kraju po II wojnie światowej oraz życia i walki Żołnierzy Niezłomnych, którzy do samego końca walczyli o niepodległość Polski stawiając opór sowietyzacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy odmówili modlitwę za Żołnierzy Niezłomnych poprowadzoną przez ks. proboszcza Alfonsa Górowskiego oraz odśpiewali hymn Polski. Po podziękowaniach, przypomnieniu o konkursie fotograficznym, rozdaniu materiałów z IPN przywiezionych przez naszego gościa p. Masłowskiego i sprawach organizacyjnych do mikrofonu podszedł ponownie naczelnik IPN p. Michał Masłowski, który oficjalnie ogłosił, iż w następnym roku IPN obejmie honorowym patronatem rajd TROPEM WILCZYM organizowanym przez siedliską szkołę. Po takiej wspaniałej wiadomości był już czas na gorący poczęstunek.

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W RAJDZIE:
1.Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie – drużynę pod patronatem Majora Hieronima Kazimierza Dekutowskiego ps. „Zapora” „Odra” reprezentowało: 15 uczniów wraz z 2 opiekunami.

2.Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie – patronem ich grupy był Major Zygmunt Edward Szendzielarz ps. „Łupaszka” – drużyna składała się z 16 uczniów i 2 opiekunów.

3.Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Łowczowie z Bohaterem Wyklętym Podpułkownikiem Łukaszem Konradem Cieplińskim, ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik” , „Grzmot” – drużyna składała się z 13 uczniów i 2 opiekunów.

4.Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej i Porucznik Franciszek Majewski ps. „Słony”, „Olek”, „Mściciel”, „Błyskawica” – drużyna składała się z 10 uczniów i 1 opiekuna.

5.Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „ Barbara” w Lubaszowej pod patronatem Podporucznika Tadeusza Zawadzkiego ps. „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy”, „Tadeusz” , „Zośka” – drużyna składała się z 17 uczniów i 2 opiekunów.

6.Szkoła Podstawowa im. o. W. Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy z Żołnierzem Wyklętym Podporucznikiem Edwardem Taraszkiewiczem ps. „Żelazny” – drużyna składała się z 10 uczniów i 2 opiekunów.

7.Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej pod patronatem Porucznika Jana Rodowicza ps. „Anoda” – drużyna składała się z 8 uczniów i 2 opiekunów.

8.Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach i Starszy Sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój” – drużyna składała się z 8 uczniów i 2 opiekunów.

9.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy i patron ich drużyny Podporucznik Anatol Radziwonik ps. „Olech” – drużyna składała się z 11 uczniów i 1 opiekuna,

10.Szkoła Podstawowa im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” w Buchcicach i patron ich grupy Podporucznik Zdzisław Stanisław Badocha ps. „ Żelazny” – drużyna składała się z 11 uczniów i 2 opiekunów,

11.Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach w liczbie 50 uczniów i 6 opiekunów, którzy pokonali trasę rajdu ku pamięci: Danuty Heleny Siedzikównej ps.”Inka”, kapitana Zdzisława Brońskiego ps.”Uskok”, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” „Druh”, generała brygady Augusta Emila Fieldorfa ps. “Nil”,Wachmistrza Józefa Franczaka ps. “Lalek”, “Laluś”, “Laleczka”, “Guściowa”.
Osoby odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia: Halina Piotrowska, Ewa Ustjanowska, Marek Mikos, Waldemar Siwek i Małgorzata Gacek.

Rajd jest jednym z działań w ramach projektu „Poznaj polskie drogi do niepodległości”. Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Koordynator szkolny Halina Piotrowska


Galeria zdjęć z wydarzenia

Skip to content