Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tuchowie złożył ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tuchowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oto treść oferty.

Skip to content