Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PKP InterCity pomaga

Wyjazd dzieci, z rodzin dotkniętych powodzią, z terenu naszej gminy wyjechały na wypoczynek letni m.in. dzięki pomocy finansowej PKP InterCity.

Organizatorem i współfinansującym wyjazd jest Krajowa Rada Izb Rolniczych. Oprócz wyjazdy dzieci z gminy Tuchów wyjechały także dzieci z Laskowej, Olesna, Ochotnicy Dolnej, Wojnicza, Igołomi Wawrzeńczyce, Radgoszczy, Lanckorony, Racławic, Brzeska, Szczurowej, Starego Sącza, Gorlic, Łącka. Z wyjazdu skorzystało łącznie 1000 dzieci z rodzin rolniczych.

Skip to content