Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt i szkolenie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w projekcie: „Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw 3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego”.

Zaproszamy także na bezpłatne szkolenie z zakresu efektywnego pozyskiwania funduszy UE, dialogu obywatelskiego, partnerstwa, które odbędzie się w Dąbrowie Tarnowskiej, w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Berka Joselewicza 5, 29 sierpnia 2009 roku (sobota)
– rozpoczęcie – 9.00,
– obiad – 13.00,
– zakończenie – 14.00

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu – organizator – Albert Dziura
Tel: 0 501 583 699 lub 0 600 035 156
e-mail: adziura23@gmail.com

Wszystkich uczestników prosimy o przygotowanie następujących danych, niezbędnych do realizacji szkolenia i projektu: seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP oraz numer KRS i REGON organizacji, stowarzyszenia, jeśli dany podmiot posiada.
Zapraszamy maksymalnie 6 osób z każdej organizacji.

Skip to content