Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Porozumienie Gminy Tuchów z PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Tuchów zawarły dnia 8 maja 2018 r. porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom gminy wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny.

Porozumienie podpisali Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa, Paweł Sławek – dyrektor Biura Sieci Sprzedaży Południe PGNiG Obrót Detaliczny oraz Szczepan Makarski – skarbnik gminy.

Sygnatariusze porozumienia pragną osiągnąć cel, jakim jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie Tuchów poprzez eliminację palenisk opalanych paliwem stałym, koncentrując się na poniższych działaniach:

  • 1. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych zachęcających mieszkańców gminy Tuchów oraz działających na terenie gminy Tuchów przedsiębiorców do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowania ich piecami zasilanymi paliwem gazowym (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej),
  • 2. Udzielanie formalnego lub merytorycznego wsparcia mieszkańcom gminy Tuchów na etapie projektowania i realizacji inwestycji polegających na zastępowaniu palenisk opalanych paliwem stałym na piece zasilane paliwem gazowym (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej).

W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. uruchomi w Urzędzie Miejskim w Tuchowie punkt informacyjny mBOK, w którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o możliwościach rozpoczęcia korzystania z gazu i szacunkowych kosztach inwestycji.

O dokładnej dacie uruchomienia punktu informacyjnego i godzinach jego pracy poinformujemy wkrótce.

Kontakt: zmien.ogrzewanie@pgnig.pl

Skip to content