Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o złożonej ofercie

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie “Moje Siedlisko” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

Skip to content