Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentacja Tuchowa w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz gmin Tuchów i Skawina podzielili się doświadczeniami z realizacji projektu zintegrowanego LIFE.

Na spotkaniu 6 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawili działania projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” przedstawicielom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, doradcom energetycznym NFOŚiGW oraz doradcom WFOŚiGW z wszystkich województw.

Działania gminy Tuchów zaprezentował Wiktor Chrzanowski – zastępca burmistrza Tuchowa, który w swojej prezentacji przedstawił dotychczasowe i przyszłe działania gminy w zakresie ochrony powietrza. Gminę Skawina reprezentował Tomasz Ożóg – zastępca burmistrza Skawiny. Wskazali oni również na możliwości wsparcia działań gmin ze strony doradców energetycznych WFOŚiGW.

Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad rządowego programu Stop Smog skierowanego do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat możliwości wsparcia działań gmin w zakresie przygotowania i realizacji projektów z programu Stop Smog.

Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA realizuje bezpośrednią pomoc w przygotowaniu wniosków do programu Stop Smog. Gmina Tuchów w ramach projektu LIFE przygotowuje modelowy Gminny plan niskoemisyjny. Opracowany zostanie we współpracy z innymi gminami przygotowującymi się do skorzystania z programu. Ekodoradcy angażują się również w pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Skip to content