Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program „Czyste powietrze” – spotkania dla mieszkańców

Informujemy, że 20 i 27 marca w Domu Kultury w Tuchowie odbędą się spotkania informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

20 marca, godz. 17:00 – sala widowiskowa Domu Kultury w Tuchowie
Spotkanie dla mieszkańców – program „Czyste powietrze” – przedstawiciel firmy NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni.

27 marca, godz. 16:30 – sala widowiskowa Domu Kultury w Tuchowie
Spotkanie dla mieszkańców – program „Czyste powietrze” – przedstawiciel WFOŚiGW w Krakowie.

Skip to content