Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program rewitalizacji dofinansowany

Z przyjemnością informujemy, że wniosek gminy Tuchów dotyczący refundacji kosztów związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji został oceniony pozytywnie i przyznana została dotacja w pełnej wysokości, tj. 33 210,00 zł.

Nasz wniosek został oceniony i sklasyfikowany na 32 miejscu na 122 wnioski, który uzyskały dofinansowanie. W sumie złożono 137 wniosków.
Konkurs dotacji jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020.

Przypomnijmy, że opracowany Gminny program rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023 pozwoli na aplikowanie o środki z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego z XI osi priorytetowej (Rewitalizacja przestrzeni regionalnej).

Skip to content