Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt SZMIN-ka

Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej w Tarnowie poszukuje kobiet aktywnych do udziału w projekcie „SZMINKA”. Każda grupa ma szansę na otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej. Założeniem projektu jest popularyzacja nowych form integracji społecznych z uwzględnieniem kobiet niewykazujących dotychczas aktywności społecznej.
Możliwa wysokość dofinansowania działań to 50 tys. złotych i to bez konieczności zainwestowania własnych pieniędzy.

Projekt SZMIN-ka skierowany jest do wszystkich kobiet, które aktywnie pragną spędzić swój czas. To szansa na własny rozwój a także na promocję dobrych praktyk poprzez przeniesienie ich i realizację w lokalnym środowisku. Projekt ten zakłada stworzenie takich warunków, które w pełni zaspokajałyby potrzeby kobiet z terenów gminnych. Przestrzeń stowarzyszenia stanowić zatem będzie centrum samorealizacji a także podnoszenia kwalifikacji, ćwiczenia umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Kobiety uczestniczące w projekcie mogą stworzyć specyficzną sferę lokalnej aktywizacji, która poprzez liczne działania w obrębie stowarzyszenia przyczyni się do budowania koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt, chce również zwrócić uwagę na promocję uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym i zawodowym. Założeniem projektu jest popularyzacja nowych form integracji społecznych z uwzględnieniem i włączeniem w ich szeregi kobiet niewykazujących dotychczas aktywności społecznej. Walka z wykluczeniem społecznym i biernością w działaniu stanowi ważny aspekt w realizacji projektu. Jest to swoista okazja stworzenia sieci organizacji pozarządowych, które winny harmonijnie współpracować i wytworzyć partnerstwo w obrębie sektora NGO.

Realizacja projektu będzie przebiegać wielowarstwowo. Przede wszystkim zakładać będzie organizację seminariów i warsztatów, które w pełni przygotują uczestniczki do założenia stowarzyszenia. Rezultatem powyższych zajęć będzie opracowanie statutu. Kobiety poznają także podstawy księgowości a także różnego typu źródła finansowania przedsięwzięć realizowanych z ramienia stowarzyszenia.

Pracownicy Centrum proszą wszystkich zainteresowanych współtworzeniem w swoim środowisku Stowarzyszeń Aktywnych Kobiet, o zgłoszenie się pod numerem telefonu
14 6888 112 lub elektronicznie centrum@ekonomia.spoleczna.net

SZMIN-ka to doskonały sposób na rozwój lokalnej społeczności. To także przestrzeń indywidualnego rozwoju i podnoszenia własnych umiejętności. Bądź kobieta aktywną i uczyń swoje życie kolorowym!

Dodatkowe informacje:
Magdalenia Figas
tel. 505 229 871
magda.figas@ekonomia.spoleczna.net

Skip to content