Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Środki unijne dla Tuchowa

Bardzo dobrze rozpoczął się ten rok w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych. Po środkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Tuchowie, Urzędu Marszałkowskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przyszła kolej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt pn. „Kierunek – samodzielność i niezależność” Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie został rozaptrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w wysokości: 662 357,50 zł.

Oto podsumowanie wszystkich pozyskanych środków w bieżącym roku.
662 357,50 zł – zadanie pn. „Kierunek – samodzielność i niezależność” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

915 244,00 zł – zadanie pn. “Dokończenie budowy wodociągu w Gminie Tuchów: Piotrkowice, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

99 808,40 zł – utworzenie miejsc i placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” – Małopolski Urząd Wojewódzki.

800 000,00 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

23 200 EURO – finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Tuchowie.

252 000,00 zł – funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Skip to content