Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Promocja projektu Dorzecza Białej

Dnia 17 listopada 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Tuchowie została podpisana umowa na realizację kontraktu „Promocja podczas realizacji projektu” pomiędzy Spółką Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z Tuchowa a firmą EKSA Sp. z o.o. z Wrocławia.

Kontrakt będzie realizowany w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu >Czysty Dunajec<". Celem działań w ramach realizacji kontraktu będzie informacja i promocja zadań prowadzonych przez beneficjenta – Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., oraz zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionu. Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu >Czysty Dunajec<” będzie prowadzona na terenie 4 gmin: Tuchów, Ryglice Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski. Wybudowane zostanie ponad 100 km kanalizacji, ponad 50 km wodociągu, zostaną przebudowane i rozbudowane 3 oczyszczalnie ścieków (Tuchów, Ciężkowice, Bogoniowice) oraz 2 stacje uzdatniania wody (Lubaszowa, Ciężkowice). Kliknij, aby obejrzeć fotorelację.

Skip to content