Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prośba

Organizatorzy tegorocznej edycji koncertów kolęd dla Nadziei, zwracają się z uprzejmą prośbą do ludzi dobrego serca o przekazywanie pamiątek, obrazów, prac artystycznych, itp. z przeznaczeniem na aukcje charytatywne dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”.

Darczyńcy mogą je przynosić do Domu Kultury w Tuchowie (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów) do dnia 20 stycznia 2012 r.

Licytacja zostanie przeprowadzona podczas dwóch koncertów charytatywnych w dniach 21, 22 stycznia 2012 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie.

Całkowity dochód z licytacji zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” powstało w 1991r. Stowarzyszenie działa jako organizacja pozarządowa na terenie miasta i gminy Tuchów, a także swym zasięgiem obejmuje powiat tarnowski. Obecnie Stowarzyszenie „Nadzieja” skupia 45 osób podopiecznych w wieku 7 – 45 lat ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, zespół Vesta i innymi upośledzeniami intelektualnymi. Organizacja ta stara się zapewniać podopiecznym integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych, pomoc rzeczową, duchową, a w trudnych warunkach materialną.

Podopieczni wymagają ciągłej specjalistycznej opieki lekarskiej, połączonej z rehabilitacją ruchową, logopedyczną, psychologiczną, zajęć z zakresu hipoterapii. Stowarzyszenie zapewnia coroczne grupowe wyjazdy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, których koszty pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rodzice i w miarę konieczności nasze Stowarzyszenie. Organizowane są spotkania okolicznościowe: ogniska, św. Mikołaj, spotkania opłatkowe, jedno lub kilkudniowe wyjazdy integracyjne. Dzieci biorą udział w jasełkach, podczas corocznego Przeglądu Zespołów Kolędniczych.

Podaruj 1% swojego podatku dla Nadziei:
KRS – 0000028735
Konto: PKO BP/o Tuchów
56 1020 4955 0000 7102 0055 5235

http://www.nadzieja-tuchow.pl

Skip to content