Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przypomnienie: rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 2020/2021

Przypominamy o harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

Harmonogramy na rok szkolny 2020/2021 dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do:

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym

Skip to content