Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczęto największe inwestycje w regionie

26 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Tuchowie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację kontraktu: IA – „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie” oraz kontraktu II: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubaszowej”. Realizacja tych kontraktów odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą kontraktu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie”, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, zostało konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik oraz „AZE Zając, Kościółek” Sp. J.
Wykonawcą kontraktu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubaszowej”, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa.

Realizacja tych dwóch kontraktów to jedna z największych inwestycji w regionie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej po przebudowie i rozbudowie będzie głównym źródłem zasilania w wodę dla mieszkańców czterech gmin. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuchowie pozwoli na przyjmowanie ścieków od mieszkańców Gmin: Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski oraz Ryglice.

Kontrakty realizowane są w zakresie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” dofinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań można uzyskać w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w dziale JRP – siedziba tymczasowa: 33-172 Siedliska 1, tel. 14 650 62 04.

Oto relacja fotograficzna z podpisania umów.

Skip to content