Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

STOP SMOG: Rządowe wsparcie na termomodernizację budynków

Dnia 6 grudnia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów (STOP SMOG), która stanowi podstawę do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie.

Efektem wdrożenia działań przewidzianych w ustawie będzie poprawa efektywności energetycznej budynków, redukcja zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania budynków. Rządowe wsparcie w pierwszej kolejności przeznaczone będzie dla miast i gmin, które w 2016 r. znalazły się na liście WHO najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, czyli również dla gminy Tuchów!


Od lewej: Piotr Woźny – pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”, Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa, Wiktor Chrzanowski – zastępca burmistrza Tuchowa.

W dniu 13 grudnia burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z zastępcą Wiktorem Chrzanowskim uczestniczyli w roboczym spotkaniu przedstawicieli miast z listy WHO z pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze” Piotrem Woźnym. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

Spotkanie to pozwoliło poznać zasady wsparcia działań termomodernizacyjnych, a także nawiązać kontakty z przedstawicielami ministerstwa z zespołu ds. programu „Czyste powietrze”.

Zaraz po świętach rozpoczynamy prace przygotowawcze do tego, abyśmy mogli jak najszybciej złożyć wniosek o udzielenie rządowego wsparcia. Minister Piotr Woźny wyraził chęć pomocy we wszystkich pracach przygotowawczych. Mamy nadzieję, że już na przełomie stycznia i lutego będziemy mogli skonsultować pierwsze dokumenty z przedstawicielami ministerstwa – powiedziała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Wsparcie działań termomodernizacyjnych pn. „Stop SMOG” będzie uwzględniało kompleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła. Program przeznaczony będzie dla najuboższych mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z ubóstwem energetycznym. Pomoc będzie wynosiła do 90% kosztów.

Skip to content