Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spotkania szkoleniowo-aktywizujące w ramach PROW 2007-2013

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza w dniach 14 i 15 grudnia 2010r. do Domu Kultury w Tuchowie na spotkania szkoleniowo – aktywizujące. Na spotkaniach omówiona zostanie tematyka dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 oś LEADER, w tym Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Spotkania szkoleniowe poprowadzi ekspert z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Pan Leszek Leśniak.

Tematyka spotkania w dniu 14 grudnia – rozpoczęcie godz. 15:00:
• zapoznanie z PROW 4 oś LEADER
• zapoznanie z działaniem Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• omówienie możliwości ubiegania się o dofinansowanie (myślenie projektowe, specyfika aplikowania, najczęściej popełniane błędy)
• omówienie zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie

Tematyka spotkania w dniu 15 grudnia – rozpoczęcie godz. 10:00:
• zapoznanie z PROW 4 oś LEADER
• zapoznanie z działaniem Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• omówienie możliwości ubiegania się o dofinansowanie
• omówienie możliwości ubiegania się o dofinansowanie (myślenie projektowe, specyfika aplikowania, najczęściej popełniane błędy)
• omówienie zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie

Kontakt:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10 (budynek Domu Kultury)
33-170 Tuchów
tel. 14 652 44 04
www.psr.tuchow.pl

Skip to content