Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Środki finansowe pozyskane w tym roku

Jak co roku gmina Tuchów pozyskała w 2015 roku dodatkowe, zewnętrzne środki finansowe na realizację kilku przedsięwzięć. Ponieważ jest to okres przejściowy pomiędzy starym (2007-2013) i nowym (2014-2020) okresem programowania, pozyskano głównie fundusze krajowe. Łącznie w 2015 roku była to kwota: 897 408 zł.

Z funduszy unijnych rozbudowano sieć wodociągową w gminie Tuchów w miejscowościach: Piotrkowice i Zabłędza.

Oto lista pozyskanych środków wraz z nazwami inwestycji i wysokością dotacji:
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
300 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Piotrkowice i Zabłędza
216 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 044 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
110 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
93 329 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termomodernizacja i poprawa warunków BHP garaży oraz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
31 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Małopolskie remizy 2015”)

Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie w oświetlenie sceniczne
24 228 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
17 610 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup systemu alarmowania dla druhów z Piotrkowic, Karwodrzy i Dąbrówki Tuchowskiej
10 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Bezpieczna Małopolska 2015”)

Program „Tablety w twojej bibliotece”
6 312 zł
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej w Tuchowie, ul. Wróblewskiego (działka nr 1112/2)
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowego internetu
1 885 zł
Program Orange dla bibliotek

Łącznie w 2015 roku pozyskano: 897 408 zł

Oprócz powyższych środków, Dom Kultury w Tuchowie pozyskał także fundusze na zorganizowanie stażu na stanowiskach:
– pomoc specjalisty ds. promocji,
– referent ds. administracyjnych,
– instruktor ds. plastyki,
– referent ds. informacji i promocji,
– opiekun ekspozycji muzealnych.

Wszystkie te miejsca pracy zostały zorganizowane dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007-2013. Projekty te realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

O wszystkie powyższe środki aplikowały następujące instytucje: Urząd Miejski w Tuchowie, Biblioteka Publiczna w Tuchowie oraz Dom Kultury w Tuchowie.

Skip to content