Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statystyczne badania ankietowe w 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane sa przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych.

Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Szczegóły badań:
Statystyczne badania ankietowe w 2017 r.
Statystyczne badania rolnicze w 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych można uzyskać w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32, na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl lub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl.

Skip to content