Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Tuchowa w budżecie województwa małopolskiego na 2017 rok

Obwodnica Tuchowa została wpisana do budżetu województwa małopolskiego na 2017 rok. Wartość wydatków w 2017 roku wyniesie 2,5 mln zł, a całość inwestycji ponad 40 mln złotych.

Usprawnienie ruchu samochodowego i zmniejszenie negatywnych czynników (hałasu, zanieczyszczeń, wibracji, zmniejszenie ilości wypadków) komunikacji samochodowej w Tuchowie to główne cele inwestycji.
Obwodnica skieruje ruch na obrzeża miasta, pozwoli uniknąć zakorkowania centrum, a wzrastający ruch samochodowy będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców. Obwodnica znacznie skróci czas przejazdu oraz zwiększy komfort podróżowania.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, cel strategiczny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej.

Skip to content