Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendium Burmistrza Tuchowa

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII i III klasy gimnazjum mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4, pokój 211 w terminie do 16 września 2019 r.

Stypendium może być przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce – uczniowi, który ma wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskał średnią ocen:
a) w szkole podstawowej – 5,5,
b) w gimnazjum – 5,2;
2) za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniowi, który ma wzorową ocenę z zachowania, uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0) i został laureatem olimpiady przedmiotowej
lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
3) za szczególne osiągnięcia artystyczne – uczniowi, osiągającemu dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), który został laureatem w konkursach, festiwalach itp. szczebla co najmniej wojewódzkiego;
4) za szczególne osiągnięcia sportowe – uczniowi, osiągającemu dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), który:
a) został zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach lub olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub
b) został laureatem bądź finalistą zawodów sportowych szczebla co najmniej ogólnopolskiego;
Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w punkcie 3 i 4 jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Tuchowa
Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Tuchowa
Klauzula informacyjna