Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Świadczenia zdrowotne w regionie

Uprzejmie informujemy, że dnia 01.02.2011r. rozpoczęło działalność Hospicjum Stacjonarne przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie.

Do Hospicjum mogą być kierowani chorzy, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.
Przyjętym do Hospicjum chorym zapewnione zostają:
– ciągła całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska,
– możliwość konsultacji z innych dziedzin medycyny,
– wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych.

Poza pielęgnacją i opieką u pacjentów przebywających w Hospicjum stosowane jest leczenie farmakologiczne, mające na celu łagodzenie dolegliwości somatycznych, kontynuację dotychczasowego leczenia, nawadnianie i odżywianie chorego.
Do Hospicjum mogą być również kierowani chorzy na czas okresowy, celem pomocy i wyręczenia rodziny w okresie choroby pacjenta.
Pobyt i świadczenia w Hospicjum są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, w całości finansowane ze środków NFZ.

Stosowne informacje dostępne są na stronie internetowej www.ppzolbrzesko.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 14 66 30 109 lub 14 66 30 146.

Skip to content