Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szansa dla bezrobotnych

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Oddział w Tarnowie przystąpił do realizacji projektu w partnerstwie z Sądecką Agencja Rozwoju Regionalnego pn. „Małopolski Biznesmen”. Informujemy, że są jeszcze WOLNE MIEJSCA dla osób długotrwale bezrobotnych w Projekcie „Małopolski Biznesmen”.

Powyższy Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą objęci wsparciem z zakresu:
– Doradztwo indywidualne oraz grupowe.
– Szkolenia umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy jak prowadzić własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu istnieje możliwość pozyskania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dotacji do 40 tyś. zł, oraz uzyskania wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł, które będzie wypłacane w okresie do 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie Miasta Tarnowa i w powiatach: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które posiadały zarejestrowaną działalności gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Bliższe informacje:
Biuro Projektu: Rynek 10, 33-100 Tarnów
tel./fax. (014) 622-00-55
www.crse.org.pl

Skip to content