Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkoła dla rodziców

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie zaprasza rodziców do udziału w psychoedukacyjnych warsztatach
opartych na psychologii komunikacji pn. „Szkoła dla rodziców”.

Cel warsztatów: poprawa relacji w rodzinie poprzez podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców.
Cykl zajęć składa się z 7 spotkań, z których każde trwa około 120 minut.
Tematyka warsztatów:
1) Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.
2) Zachęcanie do współpracy.
3) Zamiast stosowania kar.
4) Zachęcanie do samodzielności.
5) Pochwały i szacunek do samego siebie.
6) Uwalnianie dzieci od grania ról.
7) Podsumowanie – razem rozwiązujemy problemy.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się:
– osobiście – w sekretariacie Filii Poradni w Tuchowie, ul. Wróblewskiego 1, w godzinach 8:00–16:00;
– telefonicznie – tel./fax.: 014 652-64-94;
– pocztą elektroniczną – filiatuchow@pppptarnow.pl
Przewidywana liczba uczestników: 12 – 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Data rozpoczęcia spotkań uzależniona jest od terminu zebrania grupy.

Skip to content